LatvianEnglish
Ziņu arhīvs
LASUA uzsākusi projekta īstenošanu

    2009.gada maijā LASUA noslēdza līgumu ar LR Vides ministriju par projekta „Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” īstenošanu programmas „Vides politikas integrācija Latvijā” ietvaros. 90 % no projekta izmaksām tiek finansētas no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas Republikas budžeta, bet 10 % ir LASUA līdzfinansējums. Projekta mērķis ir nodrošināt valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas atbilstību Eiropas Savienības prasībām, veicinot nozares pamatdarbības veida attīstību no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu. Plānotās projekta aktivitātes ir:
  • normatīvo aktu projektu izstrāde likumdošanas atbilstības nodrošināšanai atbilstoši jaunajai Direktīvai;
  • atkritumu apstrādes uzņēmumu sertifikācijas sistēmas pilnveidošana;
  • atkritumu apsaimniekošanas politikas dalībnieku kapacitātes paaugstināšanas pasākumi;
  • starptautiskās sadarbības veicināšana „labākās prakses” pārņemšanai;
  • projekta vadība.
Projekta īstenošanas termiņš: 2009.gada maijs – 2010.gada novembris. Vairāk informācijas par projektu iegūstama, kontaktējoties ar LASUA izpilddirektoru Armandu Nikolajevu (67442926).Diskusija "Kā panākt, lai atkritumi nenonāktu Latvijas dabā?"

   
š.g. 25. septembrī, LR Vides ministrijas 409. telpā plkst 11.00 tiek organizēta diskusija "Kā panākt, lai atkritumi nenonāktu Latvijas dabā?"


Bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem

    Valsts vides dienests atgādina, ka kopš 2008. gada 30. decembra ir spēkā Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.1051).
    Noteikumi attiecas uz bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, lai varētu atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem veikt bīstamo atkritumu pārvadāšanu. Noteikumi paredz, ka turpmāk bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaite notiek elektroniskā veidā, izmantojot Bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (turpmāk - Sistēma), kuras pārzinis ir Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra (turpmāk - BAPA).
Bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem ir jāreģistrējas bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmā. Detalizētāka informācija par reģistrēšanos un iesnieguma formu ir atrodama BAPA mājas lapā: http://www.bapa.gov.lv/.
Sistēmas lietotājs pēc lietotāja vārda un paroles saņemšanas:
1. sistēmā ievada informāciju par savu organizāciju un saviem līgumpartneriem;
2. informē Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kas izdevusi atbilstošās atļaujas, šo atļauju reģistrācijai Sistēmā.
Tikai pēc nepieciešamās informācijas (1. un 2. punkta) ievadīšanas Sistēmā bīstamo atkritumu apsaimniekotājs iegūst iespēju elektroniski aizpildīt Bīstamo atkritumu reģistrācijas karti – pavadzīmi (Noteikumi Nr.1051, 2. pielikums).
Papildu informāciju var saņemt: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis: 67901212 vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , tālrunis: 67084216

Centrālās struktūrvienības, Atļauju un tehnisko noteikumu departaments, 21.05.2009.
LASUA SPORTA SPĒLES AUGUSTĀ!

š.g. 07.-09. augustam "Vērbeļniekos", Liepājas raj. , notiks LASUA kārtējās sporta spēles.
Rīkotājs SIA "Liepājas RAS"
Informācija dalībniekiem: To organizāciju pārstāvjiem, kuri būs samaksājuši avansa maksājumu,
dalības maksa par 1 cilvēku 20.00 Ls, pārējiem 25.00 Ls.
Organizācijām avansa nomaksas galīgais termiņš 01. jūnijs.lielatalka

LIELĀ TALKA 18. APRĪLĪ !

Aicina pieteikties pašvaldības dalībai Lielajā Talkā

2009-03-11


Turpinot pērn aizsākto tradīciju, šā gada 18.aprīlī visā Latvijas teritorijā tiks organizēta otrā vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, aicinot ikvienu iedzīvotāju iedegties par savu zemi un padarīt Latviju par tīrāko vietu pasaules kartē. Atsaucoties Latvijas iniciatīvai, talkot šajā dienā dosies arī mūsu kaimiņvalstis – Lietuva, Igaunija, Polija un Sanktpēterburgas apgabals.

Lai nodrošinātu veiksmīgu talkas norisi visā Latvijas teritorijā, pasākuma rīkotāji aicina atsaukties pašvaldības, nozīmējot Lielās Talkas koordinatorus, kas apzinās sakopjamās pašvaldības teritorijas un centralizēti organizēs savākto atkritumu izvešanu. Ar Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas atbalstu Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus šogad poligoni pieņems bez maksas.

Trešdien, 18.martā pulksten 14:00 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) notiks Lielās Talkas sanāksme, kurā pašvaldību koordinatori un Lielās Talkas atbildīgās personas iegūs plašāku informāciju par talkas norisi.

Tikšanās laikā koordinatorus uzrunās Lielās Talkas patrons, Valsts prezidents Valdis Zatlers. Informāciju par pasākuma norisi un organizatoriskiem jautājumiem sniegs Lielās Talkas organizatore, projekta Pēdas vadītāja Vita Jaunzeme. Sanāksmes ietvaros koordinatori varēs saņemt talkošanas inventāru – bezmaksas maisus un cimdus, afišas iedzīvotāju informēšanai un instrukcijas pasākuma organizēšanai.

Pieteikties dalībai Lielās Talkas sanāksmē iespējams, nosūtot e-pastu uz
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu    vai zvanot pa tālruni: 29835605 .

Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme aicina: „Būsim vienoti, apbruņojušies ar maisiem un cimdiem, koku stādiem, lāpstām un grābekļiem un izdarīsim labu darbu šajā pavasarī. Būsim pozitīvi un labvēlīgi”. Savukārt pasākuma atbalstītājs, vides ministrs Raimonds Vējonis uzsver: „Mums rūp mūsu vide. Tā daudzviet ir piesārņota, bet mēs varam situāciju mainīt. Vēl nav par vēlu. Mēs varam sanākt kopā un Lielās Talkas laikā sakopt mūsu zemi”.

Pirmā Lielā Talka notika 2008.gada 13.septembrī Latvijas 90.dzimšanas dienas pasākumu ietvaros. Vienas dienas laikā ap 50 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā vidē, sakopa 512 talkošanas vietas 364 pašvaldību teritorijās. Organizatoru un poligonu aplēses liecina, ka talkas laikā tika savākti vairāk nekā 260 tūkstoši maisu ar atkritumiem.

Lielo Talku organizē projekts Pēdas, Latvijas Pašvaldību savienība un domu biedru grupa Tīriem mežiem sadarbībā ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kanceleju, Vides ministriju, Latvijas Valsts mežiem, Latvijas Valsts ceļiem, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju u.c. partneriem.


Šodiena un skats nākotnē
II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
Rīga, 29.-30. 01. 2009.


              2009. gada 29.-30. janvārī, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, sadarbībā ar citu Baltijas jūras valstu nozares speciālistiem , rīko gadskārtējo konferenci par atkritumu apsaimniekošanas problēmām un attīstības tendencēm. 2008. gada konferencē piedalījās 52 dalībnieki no Latvijas , Lietuvas un Igaunijas, kā arī viesu statusā Starptautiskās federācijas FEAD ģenerālsekretāre Nadina de Grāfa k-dze ( Beļģija). Ņemot vērā nozares īpašo nozīmi cilvēka un vides mijiedarbībā, kā arī dažādo nozares  problēmu aktualizāciju pēdējā laikā, šī gada konferencē bez Baltijas valstu pārstāvjiem, viesu statusā tiks uzaicināti pārstāvji no FEAD, Austrijas, Skandināvijas valstīm, Baltkrievijas, Ukrainas un Vidusāzijas valstīm, kā arī citi interesenti. Kopumā tiek gaidīti ap 100 nozares speciālistiem. Sekmīgai konferences norisei solīts atbalsts arī no LR Vides ministrijas puses.
              Konferences norises vieta : LR Vides ministrija, 409. auditorija
              Darba valodas : latviešu, krievu, angļu (tiks nodrošināts tulkojums)
              Mērķauditorija : Valsts pārvaldes struktūru pārstāvji, nozares profesionālo organizāciju pārstāvji, nozares kompāniju pārstāvji.
              Publicitāte : pasākumu atspoguļot tiks aicināti preses un ziņu dienesta pārstāvji.
              30. janvārī paredzētas ekskursijas uz nozares kompānijām.
              Mūsdienu straujajā attīstības periodā , pieaugot dažādu atkritumu veidu īpatsvaram, ir svarīgi noteikt un izvēlēties to apsaimniekošanas veidus. Ņemot vērā Eiropas attīstības tendences nozares sakārtošanā, un globalizācijas aspektus, svarīgi koordinēt kopējos aspektus vides apsaimniekošanas jomā, tāpēc tiek pieaicināti viesi ne tikai no ES bet arī citiem ģeogrāfiskajiem reģioniem.
              Konferences dienas kārtībā paredzēts izskatīt trīs galvenos jautājumus :
ES Jaunā atkritumu direktīva, likumdošanas apskats un analīze.
Atkritumu saimniecības attīstības stāvoklis Baltijas jūras valstu reģionā, īpašu uzmanību pievēršot lielpilsētām.
Jaunākā tehnika un tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas jomā.
 
Pieteikšanās konferencei līdz 2009. gada 10. janvārim, aizpildot pievienoto anketu.

Atkritumu apsaimniekošanas stratēģija Baltijas reģionā. LASUA konference. Rīga, 17.01.2008.

Foto galerija
DSC01001.jpg
DSC01005.jpg
DSC01006.jpg
DSC01014.jpg
DSC01019.jpg
DSC01022.jpg
DSC01025.jpg
DSC01035.jpg
DSC01051.jpg
DSC01057.jpg
DSC01067.jpg
DSC01087.jpg
DSC01091.jpg
DSC01101.jpg
DSC01102.jpg
DSC01109.jpg
DSC01113.jpg
DSC01121.jpg
DSC01265.jpg
DSC01279.jpg
 


Prezentācijas (Powerpoint)
estonia.jpgfead.jpglasua_education.jpg
lasua.jpglithuania.jpg

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvji iesnieguši pieteikumu dalībai Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijā

18.01.2008.8

Vakar Rīgā notikušajā starptautiskajā Baltijas reģiona atkritumu apsaimniekošanas nozares konferencē iesniegts Latvijas pieteikums dalībai Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijā ( FEAD).

Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas ( LASUA) valdes priekšsēdētājs Jānis Vilgerts uzsver, ka LASUA dalība FEAD uzskatāma par būtisku soli Latvijas interešu pārstāvībā Eiropas Savienības institūcijās. FEAD biedri ir Eiropas Savienības un Norvēģijas atkritumu apsaimniekošanas asociācijas, kuru kopējais apgrozījumus pārsniedz 50 miljardus eiro un kas apsaimnieko vairāk nekā 90% no visiem Eiropas Savienības industriālajiem un tirdzniecības atkritumiem un vairāk nekā 60% no mājsaimniecību radītajiem atkritumiem.

Sagaidāms, ka dalība FEAD ļaus daudz pilnvērtīgāk panākt mūsu valstij būtisku jautājumu ievērošanu Atkritumu ietvardirektīvā, kas ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts atkritumu apsaimniekošanas politikas pamatā un tieši ietekmē katru Latvijas iedzīvotāju.

Konferencē panākta vienošanās par Baltijas valstu nozares asociāciju regulāru sadarbību un vienotas atkritumu apsaimniekošanas politikas izstrādāšanu. Pasākuma iniciators - LASUA (Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija) uzsver, ka šādas darba sanāksmes Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nozares asociāciju starpā turpmāk būs regulāras. Tuvākajā laikā jaunā kvalitātē tiks atjaunots Baltijas nozares padomes darbs, kuras centrs atradīsies Rīgā un kas nodrošinās patstāvīgu informācijas apmaiņu un darbības koordināciju Baltijas valstīs. Plānots veicināt arī sabiedrības izglītošanu atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

Konferences viesu prezentācijas nedēļas laikā būs brīvi pieejamas LASUA mājas lapā Internetā

Rīgā notiks Baltijas reģiona atkritumu apsaimniekošanas nozares konference

14.01.2008

Ceturtdien, 17.janvārī, Rīgā notiks starptautiska konferencē par atkritumu apsaimniekošanas tendencēm Baltijas reģionā, kurā piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atkritumu apsaimniekošanas nozares pārstāvji, kā arī Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijas (FEAD) vadība. Baltijas reģiona pārstāvji plānojuši vienoties par kopīgu sadarbību, pārstāvot jauno dalībvalstu intereses Eiropas Savienības institūcijās, kā arī risināt citus būtiskus jautājumus.

Sagaidāms, ka konferenci atklās LR Vides ministrs, bet ar prezentācijām uzstāsies Vides ministrijas vadošie darbinieki, kā arī visu Baltijas valstu nozares asociāciju pārstāvji un Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijas vadība.

Konferences sākums 13.30 un tā būs brīvi pieejama arī masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem. Norises vieta LR Vides ministrija, Peldu iela 25, 409 telpa.

Papildus informācija:
Armands Nikolajevs,
LASUA izpilddirekcijas vadītājs
t.29180647

Notiks LASUA valdes sēde

7.novembrī

Rīgā notiks LASUA valdes sēde. Tajā tiks uzklausīts vadības ziņojums par dalību FEAD ( Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijas) gadskārtējā konferencē, kā arī notiks balsojums par LASUA oficiālu iestāšanos šajā organizācijā. Valdes sēdē tiks skatīts arī jautājums par Baltijas nozares padomes darbības atjaunošanu jaunā kvalitātē un nozares darbību reģistra izveidi.

LASUA piedalās FEAD konferencē

18.10.2007.

LASUA vadība piedalās FEAD ( Eiropas atkritumu apsaimniekošanas federācijas) gadskārtējā konferencē, kas šogad notiek Grieķijas galvaspilsētā Atēnās. Konferencē, piedaloties augsta ranga Eiropas Savienības politiķiem un dalībvalstu delegācijām, paredzēts apspriest izmaiņas Atkritumu Ietvardirektīvā, kas ir katras ES dalībvalsts atkritumu apsaimniekošanas politikas pamatā.

Plānots, ka gada beigās Eiropas Parlaments varētu jau sākt darbu pie šīs direktīvas otrā lasījuma, debatējot ar dalībvalstīm par tā niansēm. Tālāk direktīvas projekts tiks nodots ES dalībvalstīm.

Sagaidāms, ka nākamā gada vidū pie jaunās direktīvas darbs tiks pabeigts un tā iegūs likuma spēku visās ES dalībvalstīs.

FEAD konferencē LASUA vadība iepazīsies arī ar citu ES dalībvalstu pieredzi atkritumu apsaimniekošanas jomā.
 
LASUA. Reg.nr.40008013925
Mukusalas iela 33, LV 1004, Riga, Latvia
info@lasua.lv