LatvianEnglish
Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos

2011.gada 16.decembrī SIA „Getliņi Eko” notika atklātā LASUA valdes sēde, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas un atkritumu nodaļas Vecākā referente Ilze Doniņa un iepazīstināja sēdes dalībniekus ar paredzētajām likumdošanas izmaiņām 2012.gadā. 

Prezentācija „Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas normatīvajos aktos”
 
LASUA. Reg.nr.40008013925
Mukusalas iela 33, LV 1004, Riga, Latvia
info@lasua.lv