LatvianEnglish
AKTUALITĀTES
Seminārs "Jaunas tendences atkritumu pārstrādē. Lielbritānis pieredze."
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Eiropas Komisiju (Eiropas Biznesa atbalsta tīklu – EEN) un Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (LASUA) rīko semināru

JAUNAS TENDENCES ATKRITUMU PĀRSTRĀDĒ.
LIELBRITĀNIJAS PIEREDZE.

2011.gada 21. oktobrī
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
Adrese: Rīgā, Pērses ielā 2, 2.stāva konferenču zālē.

Programma
Lasīt tālāk...
 
AKTUALITĀTES

Šodiena un skats nākotnē
II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem
Sigulda, 27.-28.01.2011.
 
Dienas kārtība:
27.01.2011., ceturtdiena

9:30-10:30 Dalībnieku reģistrācija
          10:30 Konferences atklāšana. LASUA Valdes pr-tājs J. Vilgerts
10:45-11:15 Atskats uz valstī paveikto un attīstības perspektīvas.
                       Žaneta Mikosa, VARAM Parlamentārā sekretāre.
Valstu prezentācijas nozares profesionālo asociāciju skatījumā:
11:15-11:45 Latvija. LASUA Valdes pr-tājs J. Vilgerts
11:45-12:15 Igaunija. ESJKL M. Ruutelman
12:15-12:45 Lietuva.
12:45-13:15 Somija.
13:15-13:30 Pirmās sesijas kopsavilkums.
13:30-14:30 Pusdienas
14:30 Reģionālo reformu skatījums atkritumu apsaimniekošanas jautājumu skatījumā.
14:30-15:00 Rīgas pilsētas situācijas analīze. A. Kļaviņš, Rīgas Domes Vides    pārvaldes vadītājs.
15:00-15:30 Liepājas reģiona attīstība. N. Niedols, SIA „Liepājas RAS” Valdes loceklis
15:30-16:00 Ziemeļvidzemes reģions. Ģ. Kuplais, SIA „ZAAO”  atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs.
16:00-16:15 Kafijas pauze.
16:15 Uzņēmēju viedoklis.
16:15-16:35 SIA „ L&T” Reinis Ceplis, prokūrists
16:35-16:55 SIA „ Veolia vides risinājumi”, A. Šķēle, rīkotājdirektors
16:55-17:30 Konferences rezultātu analīze un noslēgums
18:00-19:30 Ekskursija uz Olimpisko Bobsleja centru.
20:00-22:00 Oficiālās vakariņas.
22:00-24:00 Pieejama sauna ar baseinu.
28.01.2010. , piektdiena
10:00-12:00 Poligona „ Daibe” prezentācija ( Cēsu raj., Daibes pag.)

Lejupielādei ir pieejamas prezentācijas no konferences Siguldā.


Šodiena un skats nākotnē
II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
Sigulda, 27.-28. 01. 2011. 

 
             2011. gada 27.-28. janvārī, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA), piedaloties citu Baltijas jūras valstu nozares speciālistiem , rīko profesionālo konferenci par atkritumu apsaimniekošanas problēmām un attīstības tendencēm. 2008. gada konferencē piedalījās 52 dalībnieki no Latvijas , Lietuvas un Igaunijas, kā arī viesu statusā Starptautiskā federācija FEAD. Ņemot vērā nozares īpašo nozīmi cilvēka un vides mijiedarbībā, kā arī dažādo nozares problēmu aktualizāciju pēdējā laikā, šī gada konferencē bez Baltijas valstu pārstāvjiem, viesu statusā tiks uzaicināti pārstāvji no Nīderlandes un Skandināvijas valstīm, kā arī citi interesenti. Kopumā tiek gaidīti ap 60 nozares speciālistiem. Sekmīgai konferences norisei saņemts atbalsts arī no Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta fonda.
              Konferences norises vieta : Viesnīca „ Sigulda” , Pils iela 6, Sigulda
              Darba valodas : latviešu, angļu (tiks nodrošināts tulkojums)
              Mērķauditorija : Valsts pārvaldes struktūru pārstāvji, nozares profesionālo organizāciju pārstāvji, nozares kompāniju pārstāvji.
              Publicitāte : pasākumu atspoguļot tiks aicināti preses un ziņu dienesta pārstāvji.
              28. janvārī paredzēta ekskursija uz poligonu „ Daibe” .
              Konferences dienas kārtībā paredzēts izskatīt trīs galvenos jautājumus :

1. Atkritumu saimniecības attīstības stāvoklis Baltijas jūras valstu reģionā.
2. Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā.
3. Uzņēmēju viedoklis par nozares stāvokli un attīstības tendencēm.
 
Pieteikšanās konferencei līdz 2011. gada 21. janvārim, pieteikumu nosūtot elektroniski pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Lūdzam pieteikumā norādīt dalībnieku vārdu/uzvārdu, pārstāvošo iestādi, ieņemamo amatu un kontaktinformāciju.

Nepieciešamības gadījumā, lūdzam veikt savlaicīgu viesnīcas rezervāciju (dalībnieka izmaksas) pa tālruni 67972263. 


Atkritumu saimniecības nozare gandarīta ar industrijai
būtiska likuma pieņemšanu.

Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) apsveic Saeimas
lēmumu šī sasaukuma pēdējā sēdē pieņemot Atkritumu apsaimniekošanas
likumu.
LASUA uzsver, ka pieņemtais likums ir būtisks atbalsta punkts nozares
tālākai attīstībai un skar katru Latvijas iedzīvotāju – tajā noteiktas daudzas
kvalitāti uzlabojošas prasības, likums pārskatāmi regulē arī bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un paredz jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu.

Lejupielādēt pilno relīzi šeit!LASUA Aicina Saeimu nekavēties ar jaunā apsaimniekošanas likuma pieņemšanu. 

Lejupielādēt pilno relīzi šeit !


SIA „Liepājas RAS” un LR Vides ministrija ielūdz Jūs piedalīties seminārā
“Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni, to realizācija, aktualizācija, izstrāde”
2010. gada 9. – 10. septembrī, SIA „Liepājas RAS” CSA poligonā „Ķīvītes”.

Lejupielādēt ielūgumu šeit !
 
 

 

 Sestdien, 7. augustā, notiek LASUA kopsapulce, kurā par savu darbību atskaitīsies esošā valde un atbilstoši statūtiem tiks ievēlēta jaunā valde.


LASUA turpina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētā projekta īstenošanu


LASUA turpina realizēt projekta ”Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vides politikas integrācija Latvijā” ietvaros.

Lai īstenotu ES Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) ieviešanu Latvijā mērķus – veicināt nozares pamatdarbības veida attīstību no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu, kā arī iepazīstinātu ar iespēju uzņēmumiem pieteikties ES finansējuma programmai „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība” (MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1487),
Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
rīko kārtējo INFORMATĪVO SEMINĀRU, kas notiks 2010.gada 31.martā
Siguldā, Ventas ielā 1a, viesnīcas „Aparjods” konferenču zālē.
 

Semināra tēmas:
1. Likumprojekta „Atkritumu apsaimniekošanas likums” izmaiņu ietekme un jaunās iespējas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu darbībā;
2. Pieteikšanās iespējas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā apakšaktivitāte „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” 2007.-2013. gada finanšu plānošanas perioda ietvaros, t.sk.:
a. Prasības projektu iesniedzējiem;
b. Prasības projekta apstiprināšanai, līdz projekta iesniegšanai veicamie sagatavošanas pasākumi;
c. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas, finanšu shēma, Finansējuma pārklāšanās risku izklāsts ar citu iestāžu aktivitātēm un preventīvas darbības;
d. Finanšu līdzekļu pieejamība projekta īstenošanai;
3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursi un to pieejamība atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem;
4. Praktiskie ieteikumi un pieredze projektu izstrādē.

Seminārā uzaicināti piedalīties:

LASUA biedri un to sadarbības partneri, Vides ministrijas un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar atkritumu saimniecības jautājumiem un vēlas sniegt savu ieguldījumu Latvijas atkritumu likumdošanas un praktiskās sistēmas uzlabošanā.

Vietu skaits ierobežots!
Dalībnieku pieteikšanās līdz š.g. 30. marta plkst.13.00

Par semināra apmeklēšanu, lūdzam sazināties ar LASUA izpilddirektoru A.Nikolajevu (tālr. 67442926; mob. tālr. 29180647; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.

2009. gada septembrī SIA „Eko Cikls” (uzņēmums, dibināts 2004. gadā ar mērķi veikt otrreizējo izejvielu savākšanu, šķirošanu, pirmapstrādi un realizāciju Latvijā un ārpus tās robežām) ir uzsācis projekta „Starptautiskās pieredzes pārnese stikla atkritumu ekoefektīvā pārstrādē iegūstot kvalitatīvu otrreizējo izejvielu” realizāciju. Projekts tiek realizēts ar EEZ finanšu instrumenta palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību programmas „Vides politikas integrācijas programma Latvijā” ietvaros. Projekta partneris ir biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”.
Projekta mērķis ir ieviest jaunu stikla atkritumu apstrādes tehnoloģiju, kas būtiski paaugstinās stikla otrreizējās izejvielas kvalitāti, paplašinot produkta noietu starptautiskā tirgū, veicinot uzņēmuma specializāciju un piegādājot otrreizējo izejvielu starptautiskai stikla ražošanas rūpniecībai. 
 
Projekta laikā tiks realizētas 4 aktivitātes: 
1. stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas iegāde; 
2. stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas piegāde, uzstādīšana; 
3. trīs publicitātes pasākumi plašai mērķauditorijai; 
4. projekta vadība. 
 
Projekta rezultātā uzņēmumā SIA „Eko Cikls” tiks uzstādīta stikla atkritumu pirmapstrādes, malšanas un attīrīšanas tehnoloģiskā iekārta un veikti 3 publicitātes pasākumi par ekoefektīvu otrreizējo izejvielu sagatavošanu plašai mērķauditorijai. Papildus projekta realizācija veicinās vairāku vides ieguvumu sasniegšanu – uzņēmumā samazināsies elektroenerģijas patēriņš par 70 kW/t uz pārstrādāto stikla atkritumu daudzumu un dīzeļdegvielas patēriņš par 10 l/t uz pārstrādāto stikla atkritumu daudzumu, kā arī palielināsies eksportējamās produkcijas apjoms par 50%. 
 
Projekta noslēgums plānots 2010. gada aprīlī. 


 


 
2009.gada 25.-28.oktobrī LASUA biedri apmeklē starptautisko vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas izstādi ENTSORGA 2009 Vācijā

    No 2009.gada 25.-28.oktobrim 44 LASUA biedri apmeklē starptautisko vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas izstādi ENTSORGA 2009, kas norisinās Ķelnē, Vācijā. Izstādes dalībnieki iepazīsies ar jaunāko informāciju vides tehnoloģiju un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī piedalīsies kontaktu veidošanā labākās prakses pārņemšanai Latvijā. Izstādes apmeklējuma izmaksas tiek līdzfinansētas EEZ finanšu instrumenta un LR budžeta finansētā projekta „Valsts atkritumu apsaimniekošanas politikas integrācijas kapacitātes paaugstināšana Direktīvas par atkritumiem (2008/98/EK) kontekstā” ietvaros.

Arhīvs

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 10 - 11 no 11
LASUA. Reg.nr.40008013925
Mukusalas iela 33, LV 1004, Riga, Latvia
info@lasua.lv